Algemene Voorwaarden

Een huurovereenkomst m.b.t. ruimte binnen Bedrijvencentrum Terra komt tot stand op basis van het landelijk gehanteerde model huurcontract voor kantoorruimte vastgesteld door de Raad voor de Onroerende Zaken inclusief de algemene bepalingen vastgesteld op 20-3 2017 en gedeponeerd op 12 april 2017.